Meet the Assistant Principals

Melissa Quinn Melissa_Quinn@crpusd.org
Admin Alpha Assignment (A - Dia)

Angela Scardina - Angela_Scardina@crpusd.org
Admin Alpha Assignment (Dib - Lem)

Heather Ramme - Heather_Ramme@crpusd.org
Admin Alpha Assignment (Len - Rem)

Henri Sarlatte - Henri_Sarlatte@crpusd.org
Admin Alpha Assignment (Ren - Z)